کد خبر: 10065

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ - ۱۱:۴۴

انتخاب ایرانشهر بعنوان شهر ملی سوزندوزی

پرسش بنیادی برای هر هنرمند عبارتست از این که اثر «با ارزش» او با کدام کار آغاز می شود؟ هیجدهم شهریور روز ملی سوزندوزی “انتخاب شهر ایرانشهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی” هر زمانی به هنر ارزش داده شود آن روز همان روزی است که فرهنگ و اصالت مردمان آن دیار را معرف خواهد بود؛ […]

پرسش بنیادی برای هر هنرمند عبارتست از این که اثر «با ارزش» او با کدام کار آغاز می شود؟

هیجدهم شهریور

روز ملی سوزندوزی

“انتخاب شهر ایرانشهر به عنوان شهر ملی سوزندوزی”

هر زمانی به هنر ارزش داده شود آن روز همان روزی است که فرهنگ و اصالت مردمان آن دیار را معرف خواهد بود؛ شناسنامه، یا پاسپورت هر قوم و قبیله نشان دهنده ی آداب و سنن دیرینه ی آنان است که خود گواه بر اصالت، هنرمندی، اداب، معاشرت و فرهنگ دیرینه ی آن قوم یا به اصطلاح قبیله است. دیریست که در بلوچستان من و شما هنر دستانی پینه بسته که سالیان متمادی سخن در درون خاموش کرده اند و حال زمان آن رسیده است که خود را برای جهانیان معرفی کنند و هنر دستان خود را در معرض دید همگان بگذارند و حرف های نگفته را باز در خیالی خاموش دفن نکنند ولی حرف های زیادی است که شاید قلم از نوشتن آن قاصر باشد…

هنر سوزن دوزی بلوچستانمان می خواهد باز نقش آفرینی کند و برای خود شناسنامه و اصالتی به ثبت برساند؛ جای بسی خوشحالی است که سردمداران این دیار برای هنر و هنرمند جایی تدارک دیده اند.

#مهران کریم نیا

ارسال دیدگاه