کد خبر: 567

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ - ۵:۰۴

این کشور و آینده‌ی آن متعلق به شما جوانان است و شما باید بار این مسئولیت سنگین و پرافتخار را به سرمنزل مقصود برسانید.۹۲/۱۰/۲

جوان ایرانی اعتمادبه‌نفس دارد رهبر انقلاب: جوانهای ما گاهی اوقات یک فکرهای نویی را مطرح میکنند که دستگاه‌های مسئول توانایی ندارند اینها را جمع‌وجور کنند؛ جوان ایرانی اعتمادبه‌نفس دارد. وقتی باور به خود نبود، پیشرفت هم نیست؛ وقتی باور به خود بود، شعار «#ما_میتوانیم» بود، توانایی هم می‌آید؛ کشور میشود توانا، ملّت میشود توانا.۹۵/۱/۱

جوان ایرانی اعتمادبه‌نفس دارد

رهبر انقلاب: جوانهای ما گاهی اوقات یک فکرهای نویی را مطرح میکنند که دستگاه‌های مسئول توانایی ندارند اینها را جمع‌وجور کنند؛ جوان ایرانی اعتمادبه‌نفس دارد. وقتی باور به خود نبود، پیشرفت هم نیست؛ وقتی باور به خود بود، شعار «#ما_میتوانیم» بود، توانایی هم می‌آید؛ کشور میشود توانا، ملّت میشود توانا.۹۵/۱/۱

ارسال دیدگاه