کد خبر: 10131

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۱۰:۳۵

برگزاری انتخابات مجمع جوانان سازمانهای مردم نهاد استان سیستان و بلوچستان

انتخابات مجمع جوانان سازمانهای مردم نهاد استان سیستان و بلوچستان برگزار شد انتخابات مجمع جوانان استان سیستان و بلوچستان پس از استعفای جعفر خسروی رئیس سابق با حضور اعضای مجمع در اداره کل ورزش و جوانان برگزار و آقای صادق سهرابی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدند.  در ادامه انتخابات نائب […]

انتخابات مجمع جوانان سازمانهای مردم نهاد استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

انتخابات مجمع جوانان استان سیستان و بلوچستان پس از استعفای جعفر خسروی رئیس سابق با حضور اعضای مجمع در اداره کل ورزش و جوانان برگزار و آقای صادق سهرابی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدند.
 در ادامه انتخابات نائب رئیس و دبیر نیز برگزار گردید و آقای پرویز آژ ریگی به عنوان نائب رئیس و خانم سرحدی به سمت دبیر مجمع جوانان سازمانهای مردم نهاد استان سیستان و بلوچستان انتخاب شدند.
ارسال دیدگاه