کد خبر: 2577

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ - ۷:۳۴

درقصرقند امروز، وزیر بهداشت بهمراه پروفسور امینی فرد ۱۵ جراحی چشم انجام دادند

وزیربهداشت به همراه پروفسور امینی فرد در کلنیک خیریه نورآوران مستقردرقصرقند امروز، ۱۵ جراحی چشم انجام دادند. آیت الله سلیمانی پس ازحضور در کلینیک نورآوران درقصرقند وعرض خداقوت دکترهاشمی و امینی فردرا سرمایه های نظام معرفی کردند.

وزیربهداشت به همراه پروفسور امینی فرد در کلنیک خیریه نورآوران مستقردرقصرقند امروز، ۱۵ جراحی چشم انجام دادند.426218152_225274

آیت الله سلیمانی پس ازحضور در کلینیک نورآوران درقصرقند وعرض خداقوت دکترهاشمی و امینی فردرا سرمایه های نظام معرفی کردند.426026914_94314

ارسال دیدگاه