کد خبر: 10119

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۵:۰۱

دوره فشرده آکادمی زبان تلتا

۸ماهه انگلیسی صحبت کنید! دوره فشرده آکادمی زبان تلتا کودکان: ۵تا۱۳سال در سطوح مختلف(بعدازظهر) بزرگسالان: پکیج۸ماهه زبان انگلیسی(بعدازظهر) خردسالان۳تا۵سال: play group ثبت نام: ۷تا۱۲مهرماه مکان: دانشگاه بین المللی چابهار، ساختمان اداری، مرکز زبان تلتا شماره تماس:۰۵۴۳۵۳۱۴۳۵۳

۸ماهه انگلیسی صحبت کنید!

دوره فشرده آکادمی زبان تلتا

کودکان: ۵تا۱۳سال در سطوح مختلف(بعدازظهر)

بزرگسالان: پکیج۸ماهه زبان انگلیسی(بعدازظهر)

خردسالان۳تا۵سال: play group

ثبت نام: ۷تا۱۲مهرماه

مکان: دانشگاه بین المللی چابهار، ساختمان اداری، مرکز زبان تلتا

شماره تماس:۰۵۴۳۵۳۱۴۳۵۳

ارسال دیدگاه