کد خبر: 9844

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۱۶:۵۶

فراخوان استخدام نیروی خدمات آموزشی در دانشگاه بین المللی چابهار‬

فراخوان استخدام نیروی خدمات آموزشی در دانشگاه بین المللی چابهار‬ ‫ دانشگاه بین المللی چابهار جهت تامین کادر آموزشی متعهد و کارآمد مورد نیاز دبیرستان پسرانه دانا و توانا وابسته به این دانشگاه‬ ‫تعداد ‪۲۱‬نفر‬‫ مرد از داوطلبان واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه به صورت قراردادی استخدام می نماید ‪ ‫شرایط عمومی […]

فراخوان استخدام نیروی خدمات آموزشی در دانشگاه بین المللی چابهار‬
‫
دانشگاه بین المللی چابهار جهت تامین کادر آموزشی متعهد و کارآمد مورد نیاز دبیرستان پسرانه دانا و توانا وابسته به این دانشگاه‬
‫تعداد ‪۲۱‬نفر‬‫ مرد از داوطلبان واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه به صورت قراردادی استخدام می نماید

‪
‫شرایط عمومی استخدام ‪:‬‬
‫
‪-‬‬‫داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
‫‪-‬‬‫اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مندرج در قانون اساسی‬
‪-‬‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
‫‪-‬‬‫داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت‬
‫‪-‬‬‫برخورداری از سالمت کامل روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی
‫‪-‬‬نداشتن دید کمتر از ‪ ۱۰/۱۰‬در یک چشم پس از اصالح با عینک و نداشتن دید کمتر از ‪ ۱۰/۱۶+۱۰‬در دو چشم پس از اصالح‬
‫با عینک و نداشتن کوررنگی و نابینایی در یک چشم‬
‫‪-‬‬‫عدم وجود کلیه ناهنجاریهای ژنتیکی و مادر زادی در داوطلب که منجر به اختالل عملکرد عادی فرد می شود‪.‬‬
‫‪-‬‬قدرت شنوایی ‪ :‬کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از ‪ ۰/۴‬دسی بل باشد ‪ .‬داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله ‪ ۶‬متری به خوبی بشنود‪
‫‪-‬‬‫عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬
‫‪-‬‬‫نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر( با تایید مراجع ذیصالح)‬
‫‪-‬‬‫عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آرای مراجع قضایی
‫‪-‬‬داوطلبان نباید کارمند رسمی ‪ ،‬پیمانی ‪ ،‬قراردادی و یا بازخرید شده دستگاههای اجرایی باشند‪.‬‬
‫‪-‬‬داوطلبان صرفا" در صورتی می توانند ثبت نام نمایند که فارغ التحصیل شده باشند و رشته ‪ ،‬گرایش و مقطع تحصیلی آنان با‬
‫عنوان رشته ‪ ،‬گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته و عنوان رشته تحصیلی و گرایش ‪ ،‬باید در‬
‫متن گواهی موقت یا دانشنامه وی درج شده باشد‪.‬‬
‫‪ -‬حداکثر سن داوطلبان ‪ ۳۵‬سال تمام برای کلیه مشاغل با مدارک کارشناسی و بالاتر است ‪.‬‬‫‪-‬‬مالک عمل برای محاسبه سن افراد اولین روز شروع ثبت نام می باشد‪.‬‬
‫‪-‬‬هر داوطلب فقط می تواند یک کد و عنوان شغلی را انتخاب نماید ‪.‬‬
‫‪-‬‬‫انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر ‪ ،‬تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود‪.‬‬
‫‪-‬‬داوطلبی که در مهلت مقرر تعیین شده در آزمون کتبی یا مصاحبه حاضر نشود ‪ ،‬غایب محسوب می گردد و پس از اتمام مهلت‬
‫مقرر ‪ ،‬برگزاری مصاحبه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬

‫سایر شرایط ‪:‬‬
‫‪-‬‬‫شرط امتیاز نیروی بومی در استخدام به شرح ذیل می باشد‪:‬‬
‫الف) داوطلبان شهرستانهای چابهار و کنارک از ‪) ۵۰‬پنجاه ) امتیاز حق جذب بومی نسبت به سایر داوطلبان برخوردار می باشند ‪.‬‬
‫ب) این امتیاز صرفا" برای داوطلبان بومی که محل تولد و سکونت آنها دو شهرستان مذکور باشد ‪ ،‬اعمال خواهد شد و چنانچه در‬ 
‫هر مرحله از فرآیند استخدام خالف این موضوع اثبات شود از ثبت نام و اشتغال ایشان جلوگیری خواهد شد‪.‬‬
‫‪ -‬عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها و شرکتها به هنگام انعقاد قرارداد و شروع به کار الزامی است ‪.‬‬
‫‪-‬‬‫انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه استخدامی حداکثر به میزان ‪ ۵‬برابر ظرفیت مورد نیاز در هریک از عناوین شغلی ‪ ،‬از‬
‫میان افرادی که حد نصاب (‪ ۴۰%‬نمره آزمون اختصاصی و عمومی ) را کسب نموده اند صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪-‬‬کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون عمومی و تخصصی به منزله پذیرش در استخدام محسوب نمی گردد و استخدام داوطلبان بر‬
‫اساس نمرات نهایی آنان در مرحله دوم بعد از مصاحبه تخصصی صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪-‬‬داوطلبانی که سوابق خرید خدمات آموزش و پرورش ‪ ،‬سرباز معلم وحق التدریس در دبیرستانها و موسسات غیر انتفاعی وآزاد داشته‬
‫باشند به شرط ارائه سوابق بیمه ای معتبر از سازمان یا موسسه مذکور ‪ ،‬دارای امتیاز مثبت می باشند‪.‬‬
‫‪-‬‬در صورتی که دانشگاه بین المللی در هر یک از مراحل استخدام ( ثبت نام ‪ ،‬آزمون ‪ ،‬مصاحبه ‪ ،‬گزینش ‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬دوره‬
‫آموزشی و ‪ )...‬متوجه عدم رعایت اصل صداقت در ثبت اطالعات و تکمیل فرمهای ثبت نام از سوی متقاضی استخدام شود ‪ ،‬موضوع‬
‫استخدام کان لم یکن تلقی خواهد شد‪.‬‬
‫‪-‬‬‫از آنجایی که از نفرات برتر در آزمون اولیه و مصاحبه تخصصی برای شرکت در مراحل استخدامی دعوت به عمل می آید ‪ ،‬لذا مقتضی‬
‫است داوطلبان عزیز دقت الزم را در خصوص درج تلفن های ضروری در فرم تقاضانامه مبذول نمایند‪.‬‬
‫‪-‬‬‫داوطلب پس از قبولی نهایی در فرآیند استخدام و به کارگیری در دانشگاه متعهد می گردد با مدرک تحصیلی ارائه شده و در عنوان‬
‫شغلی مورد تقاضا به مدت ‪) ۲۰‬بیست) ) سال خدمت نموده و ادامه تحصیل و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر بعد از این مدت ‪ ،‬منوط به‬
‫موافقت با ادامه تحصیل و نظر هیات امنای دانشگاه خواهد بود‪.‬‬

‫واجدین شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی از طریق پورتال دانشگاه بین المللی چابهار اطالع رسانی خواهند شد ‪.‬‬
‫داوطلبان عزیز دقت نمایند قبل از شروع ثبت نام موارد ذیل را انجام داده باشند: ‪
‫‪-۱‬فایل عکس داوطلب (‪ ۳۰۰*۴۰۰‬پیکسل و یا ‪ ۲۰۰*۳۰۰‬پیکسل و فرمت ‪ )jpeg‬مربوط به سال جاری متقاضی بر روی‬
‫سیستم ‪ ،‬که حجم این فایل نباید از ‪ ۷۰‬کیلو بایت بیشتر باشد ‪.‬‬
‫‪-۲‬واریز هزینه ثبت نام به مبلغ ‪ ۳۰۰،۰۰۰‬ریال (سی هزار تومان ) به حساب ‪ ۷۳۶۳۶۱۴۱۳۲‬یا شماره کارت‬
‫‪ ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۳۴۱۹۶۹۴‬بانک ملت بنام دانشگاه بین المللی چابهار (واریز اینترنتی ‪ ،‬کارت به کارت از طریق خود پرداز یا فیش‬
‫واریزی در شعبه ) و اسکن تصویر سند واریزی (‪ ۳۰۰*۴۰۰‬پیکسل و یا ‪ ۲۰۰*۳۰۰‬پیکسل و فرمت ‪ )...‬در سیستم ‪.‬‬
‫‪ -۳‬کلیه مدارک الزم برای ثبت نام را قبل از شروع ثبت نام آماده و فایل اسکن شده آن را در سیستم ذخیره نمایید ‪.‬‬

‫مراحل ثبت نام ‪:‬‬
‫‪-‬‬‫مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه بین المللی چابهار به نشانی http://iuc.ac.ir
‫‪-‬‬تکمیل مراحل ثبت نام اینترنتی و وارد نمودن اطالعات خواسته شده در مهلت مقرر ‪ ،‬دریافت کد رهگیری و پرینت گرفتن از‬
‫اطالعات در پایان ثبت نام‪.‬‬
‫توجه ‪ :‬داوطلبان محترم از تحویل مدارک به صورت دستی خودداری فرمایند ‪ .‬الزم به ذکر است به مدارک تحویلی به غیر از ثبت‬
‫نام اینترتنی از طریق پرتال دانشگاه بین المللی چابهار ‪،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬

‫مدارک الزم برای ثبت نام ‪:‬‬
‫‪-‬‬‫عکس اسکن شده با مشخصات فوق الذکر‬
‫‪-‬‬‫ریز نمرات دوره دبیرستان ( دیپلم و پیش دانشگاهی )‬
‫‪-‬‬‫تصویر مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در صورت وجود‬
‫‪-‬‬‫تصویر کارت ملی‬
‫‪-‬‬‫تصویر شناسنامه همه صفحات‬
‫‪-‬‬‫تصویر کارت پایان خدمت‬
‫‪-‬‬‫تصویر سند واریزی هزینه ثبت نام‬

‫مهلت ثبت نام ‪ ،‬زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ‪:‬‬
‫زمان ثبت نام ‪ :‬ازتاریخ ‪ ۹۷/۳/۱۳‬لغایت ‪ ۹۷/۳/۳۱‬می باشد‪.‬‬
‫تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه ‪ ۹۷/۴/۵ :‬لغایت ‪۹۷/۴/۷‬‬
‫زمان برگزاری آزمون ‪ :‬روز جمعه مورخ ‪ ۹۷/۴/۸‬ساعت ‪ ۹‬صبح‬
‫محل برگزاری آزمون ‪ :‬سالن چند منظوره سازمان منطقه آزاد چابهار‬

‫نشانی محل برگزاری آزمون ‪ :‬منطقه آزاد چابهار – بلوار امام خمینی – میدان امام خمینی‪ -‬جنب سالن‬
‫اجتماعات رسالت‬

‫مواد آزمون اختصاصی و عناوین شغلی ‪ ،‬رشته های مرتبط و تعداد افراد مورد نیاز‬ ‫را از جداول فایل pdf زیر 
دانلود و مشاهده بفرمایدد.

فایل pdf فراخوان جذب نیروی آموزشی دانشگاه بین‌المللی

 

ارسال دیدگاه