کد خبر: 10558

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۲۰:۳۰

فعال شدن سامانه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد

فعال شدن سامانه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد سامانه ثبت نام https://azmoon.iau.ac.ir  

فعال شدن سامانه ثبت نام و انتخاب رشته دوره کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) دانشگاه آزاد

سامانه ثبت نام

https://azmoon.iau.ac.ir

 

ارسال دیدگاه