کد خبر: 9772

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ - ۱۹:۳۰

گلخان نصیر شاعر و سیاستمدار نامدار

۱۰۴ پیش در چنین روزی ۱۴ می (۲۴-۲۵ اردیبهشت) کودکیدر نوشکی (پاکستان-بلوچستان) به دنیا آمد. گلخان نصیر شاعر و سیاستمدار نامدار بیشتر عمر خود را صرف مبارزه با استعمار و استبداد کرد. اشعارش را به زبان فارسی، انگلیسی، بلوچی، براهویی و اردو سروده است. برخی کتب او: گلبانگ (۱۹۵۱): اولین مجموعه شعر بلوچی تاریخ بلوچستان […]

۱۰۴ پیش در چنین روزی ۱۴ می (۲۴-۲۵ اردیبهشت)

کودکیدر نوشکی (پاکستان-بلوچستان) به دنیا آمد. گلخان نصیر شاعر و سیاستمدار نامدار بیشتر عمر خود را صرف مبارزه با استعمار و استبداد کرد.
اشعارش را به زبان فارسی، انگلیسی، بلوچی، براهویی و اردو سروده است.
برخی کتب او:
گلبانگ (۱۹۵۱): اولین مجموعه شعر بلوچی

تاریخ بلوچستان (۱۹۵۲)(اردو) جلد اول: شامل تحقیقات او درباره تاریخ بلوچستان

تاریخ بلوچستان (۱۹۵۷) (اردو) جلد دوم: این جلد شامل ۱۵ فصل درباره تاریخ بلوچستان از خان خدادخان تا خان احمدیار خان تا ۱۹۵۵ است.

داستان دوستین و شیرین (۱۹۶۴): یکی از بهترین کتب گلخان است. در این کتاب او شعر کلاسیک بلوچی دوستین و شیرین را نگاشته است. در مقدمه کتاب نویسنده پرآوازه آزات جمالدینی میرگلخان را بزرگترین شاعر بلوچی لقب داد.

کوچ و بلوچ (۱۹۶۹): درباره استدلال منطقی گلخان درباره اثبات همریشه بودن بلوچ و براهویی است.

گرند (۱۹۷۱): مجموعه اشعار
بلوچستان کی سرحدی چهاب مار (۱۹۷۹): ترجمه اردو کتاب ژنرال دایر به نام مهاجمان سرحد

سیناء کچگا (۱۹۸۰) ترجمه بلوچی اثر فیض احمد فیض

شاه لطیف گوشیت (۱۹۸۳) ترجمه بخشی از اشعار شاه عبدالطیف بهاتی

گل گال (۱۹۹۳) نهمین دفتر شعر

شنبلاک (۱۹۹۶) دهمین دفتر شعر که شامل ترجمه اردو برخی اشعار توسط خود شاعر است
این دو کتاب آخر بعد از مرگ او جمع آوری و منتشر شدند.
«هر چونت که ببیت وش دگرے ملک و دیار
آبات جهان جل و مزن نام و توار
شهدے بتچنت جوه و لیکن په نصیر
شر تر شه جهاناانت وطن هشکین دار

بقلم : مصطفی دانشور

ارسال دیدگاه