‍ ?دعوت همكاري?

دفتر ارتباطات مردمي نماينده حوزه انتخابیه ايرانشهر در مجلس شورای اسلامی در راستاي توسعه ساختاري و دانش بنيان و بهره گيري ازكليه ظرفيت هاي تخصصي حوزه انتخابيه از اساتيد،محققين،صاحبان تجربه تخصصي ، دانشجويان دكترا و كارشناسان ارشد در گرايش هاي ذيل دعوت به همكاري داوطلبانه مي نمايد.

? صنعت و معدن
? كشاورزي و توسعه روستايي
? انرژي(آب،برق،گاز)مخابرات
? راه و شهرسازي و شهرداري ها
? اقتصاد تجارت و توسعه خدمات
? ميراث فرهنگي و گردشگري
? هنر و صنايع دستي
? علوم اجتماعي و ارتباطات

? آدرس : ايرانشهر -چهارراه بسيج-دفترارتباطات مردمي نمايند ايرانشهر و حوزه انتخابيه

?شماره تماس: ٠٩١٥١٤٧٠١١٩
✨?دوستان سلام?✨
┄┅┅┄┅┄┅✶?✶┄┅┄ ┅ ┅┄ ┄