پاول موتورسوار و بازدیدازجاذبه های گردشگری سرباز

پاول؛ نام گردشگری اهل کشورآلمان که باسفر زمینی باموتورسیکلت به استان پهناور،تاریخی باطبیعتی ناشناخته به ویژه جاذبه های گردشگری ودیدنی شهرستان سرباز بازدیدنمود ؛این گردشگرآلمانی سفرخود را از 11ماه قبل باعبورازکشورهای مختلف آغاز ودرحال حاضر مهمان مردم خونگرم ومهمان نواز استان است .ایشان دلیل سفر خود رابا موتورسیکلت ارتباط مستقیم با طبیعت ومواهب آن ومعاشرت بامردم دنیا وآشنایی باآداب ،رسوم وفرهنگ های متنوع آنهاو دسترسی به مکان های صعب العبور وخاص با این وسیله نقلیه می داند ؛
این گردشگر آلمانی درسفرخود از سرباز  از picsart_%db%b0%db%b9-%db%b2%db%b6-%db%b0%db%b1-%db%b4%db%b5-%db%b1%db%b5 قدیمی سرباز،موزه محلی پست کلات ،باغات وکارگاه صنایع دستی استاد محمد رفیق درزاده در روستای کان ،دره زیبا ورودخانه پرآب سرباز،کارگاه سفال وفروشگاه صنایع دستی روستای کوه میتگ ،واز باغات میوه های گرمسیری بخش پیشین بازدید نمودند ./
لطفابه صفحه اینستاگرام ما
ملحق شوید

https://www.instagram.com/doostansalam