آیت الله خامنه ای: «ما دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتی خودبرتربین، غیرمنطقی و عهدشکن، دولتی در پنجه‌ی تصرّف صهیونیسم بین‌المللی.» 1392/07/13picsart_%db%b1%db%b0-%db%b3%db%b0-%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b2-%db%b2%db%b6