“شپ وپس ” shap waps
در زبان بلوچی به بختک شپ وپس می گویند که در افسانه ها و باور عامیانه ایرانی موجودی تخیلی است که شب ها با قصد خفه کردن انسان می آید، این موجود توهمی روی سینه فرد می نشیند و همه بدن اش را در اختیار گرفته و قفل می نماید در چنین حالتی شخص هیچ گونه حرکتی را نمی تواند انجام دهد حتی امکان فریاد و درخواست رهایی از این بختک و شپ وپس از طرف گرفته می‌شود.

امیدوارم اقبالتان آنچنان باشد که هیچ بختک و شپ وپسی سراغتان را نگیرد.

یاسین پسکوهی