پیگیری فرماندار ایرانشهر جهت پرداخت مطالبات کارگران اداره کل راه و شهرسازی جنوب و همچنین پیگیری اعمال سهمیه نفت سفید شهرستان کمافی سابق

گزارش دوستان سلام ، آقای داودی معاونت استاندار فرماندار شهرستان ایرانشهر درخصوص بررسی مشکلات جامعه کارگری این شهرستان گفت: پیگیری پرداخت مطالبات جامعه کارگری باید در اولویت کاری شرکت های مستقر در منطقه باشد تا کارگران با فراغ خاطر به وظایف خود عمل کنند.
وی کارگران را از اقشار زحمت کش جامعه دانست و اظهار کرد: جامعه کارگری نقش مهمی در اقتصاد و صنعت دارند که باید به مطالبات آنها توسط کارفرمایان و پیمانکاران توجه شود .picsart_%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b6-%db%b0%db%b2-%db%b4%db%b7-%db%b5%db%b7

picsart_%db%b1%db%b1-%db%b2%db%b6-%db%b0%db%b2-%db%b4%db%b7-%db%b0%db%b5وی یادآور شد: نشست با کارفرمایان کارگاه ها برای رفع مشکلات حقوق و مزایای کارگران و جذب و بکارگیری نیروهای بومی از دیگر مواردی است که باید در این شهرستان به جد دنبال شود.