بار دیگر موفقیت قهرمان سرافراز مهین و استان جناب اقای محمد اسحق نارویی به ثمر نشست و توانست امروز بار دیگرافتخارپوشیدن پیراهن تیم ملی را از ان خود نماید و به عنوان عضو اصلی تیم ملی انتخاب و انشالله به بزرگترین رویداد ورزشی المپیک پیشکسوتان در کشور نیوزلند اعزام شود.درود بر این قهرمان ارزنده وزنه برداری استان که با کم کردن حدود 5کیلوگرم توانست با نام شهید محسن خزایی در وزن 56کیلوگرم با مجموع 170کیلوگرم قهرمان بلامنازعه کشور وعضو اصلی تیم ملی شود ./