امشب ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ نشستی با حضور آقایان *پرویز پور و آسوده* و نمایندگانی از سمن های مختلف *احسان(فعال در امور خیریه آموزشی و فرهنگی),جهاد آموزشی بمپور,امید به زندگی(فعال در زمینه ی حمایت و مشاوره ی ترک اعتیاد),کوشا(فعال در زمینه های حمایت از کودکان ),همیاران سلامت(فعال در زمینه های بهداشتی و پزشکی) و بنیاد کودک* در محل دفتر مجمع یاوران فرهنگ و اندیشه مکران برگزار گردید که افراد حاضر ضمن معرفی برنامه ها و اهدافشان به تبادل نظر و گفتگوهای موثری پرداختند و مصوبات موثری داشتند که چند مورد از مهم ترین آن ها عبارت بودند از:

_برگزاری نشست های ثابت و مشترک فصلی(هر سه ماه یک مرتبه) بین سمن های فعال حوزه ی شهرستان.
البته در هنگام اجرای برنامه ها وضرورت نشست های مشترک و زود هنگامی برگزار خواهند گردید.

_امضای تفاهم نامه برای همکاری مستمر بین سمن های حاضر

_احیا و تداوم طرح دیوار مهربانی در روزهای آتی

_نشست با مسوولین مختلف من جمله فرماندار محترم,نماینده ی گرامی و غیره برای پیشبرد بهتر اهداف سمن های سطح منطقه

#پنج شنبه ۱۱ آذر ماه ۹۵