قهرمانی افتخارآفرین جناب آقای عبدالرحیم درزاده کسب مقام اول مسابقات صحرانوردی نوجوانان قهرمانی کشور در مراغه ،بار دیگر شایستگی و توانمندی ورزشکاران شهرستان ایرانشهر به  ویژه
بمپور عزیز را به رخ کشید و نوار افتخار آفرینی قهرمانان ورزشی ما را طولانی تر و درخشان تر کرد ، نشان داد که جایگاه و لیاقت جوانان شهرمان قرار گرفتن بر بالاترین سکوهای کشوری و جهانی است.

کسب مقام نخست مسابقات صحرانوردی نوجوانان قهرمانی کشور در مراغه که با تلاش خستگی ناپذیر ، غیرت و هوشمندی جوان عزیز و برومند شهر بمپور جناب آقای عبدالرحیم درزاده را به ایشان و مربی دلسوز و فرزانه اش جناب اقای بمپوری و جامعه ورزش استان و بخصوص شهر بمپور تبریک  عرض
می نماییم.