جلسه شورای حفاظت از اراضی شهرستان خاش با حضور فرماندار خاش، مدیرکل منابع طبیعی استان،مدير جهاد كشاورزى شهرستان، دادستان و مسئولان استانی و محلی خاش با هدف رسیدگی به پرونده برخی تخلف های تصرف اراضی مربوط به شرکت کشت و صنعت گوهرکوه در دفتر فرماندار برگزار شد.
محمداکبر چاکرزهی فرماندار خاش بر ضرورت قانونمند کردن واگذاری اراضی تاکید کرد.
مهندس طوقى مدير جهاد شهرستان به بر ضرورت هر چه بيشتر حفاظت از أراضى تأكيد كردند و آنرا منابع ملي دانستند و در جهت حفاظت از آن بايد تدابير ويژه اَي انديشيده شود،پاکزاد مدیرکل منابع طبیعی استان هم گفت ؛اراضی ملی متعلق به همه مردم بوده که دولت در راستای مبارزه با تخلفات این موضوع به شدت برخورد می کند.