گفتمان و همدلی

  • قهرمان کاپ اروپا

    حسین بر قهرمان کاپ اروپا داستان زندگی قهرمانان را بخوانید و رفتار و کردار آنان را سرمشق خود قرار دهید و به سخنان آنان گوش فرادهید. کشف کنید که در کار و تلاش آنان چه…

  • جناب آقای ابراهیم هاشمزهی مجری شبکه هامون

    بر حسب روال گذشته در گروه “دوستان سلام “ این بار مصاحبه ای صمیمانه با” ابراهیم هاشمزهی” مجری توانمند شبکه استانی هامون ترتیب دادیم تا بیشتر با شخصیت این بزرگوار آشنا شویم این مصاحبه با مدیریت صمد…

  • معلولیت یا محدودیت

    معلولیت یا محدودیت به زبان شکر سخن می گویم تا آنگاه که فرصتی هست تا دوباره باز سرود زندگی را با لحن صبح زمزمه کنم و فارغم از هر آنچه باید باشد و نیست و…