گفتمان و همدلی

  • تشکیل جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان

    رئیس بنیاد نحبگان سیستان و بلوچستان از راه اندازی قریب الوقوع ” صندوق پژوهش و فناوری استان”خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه سیستان و بلوچستان، دکتر مصیب پهلوانی در جلسه تخصصی شورای…