گزارش

  • فراخوان جذب خبرنگار افتخاری

    [quform id=”1″ name=”ثبت نام”] سایت خبری فرهنگی اجتماعی دوستان سلام از سال ۹۳ به صورت مستقل و به همت تعدای از جوانان در دنیای مجازی و با هدف ارتقای سطح آگاهی مخاطبان و با معرفی…

  • چابهار – زراباد

    با دل و جان و در نوای موسیقی بلوچی در کافه بولان چابهار غرق شده بودم و داشتم شیر چا می خوردم مبین گفت یک جا کار دارم حرکت کن بریم لحظاتی بعد سوار بر…