معرفی

  • (سرور دادخواه مدیرعامل بنیادکودک ایران)

    *(سرور دادخواه مدیرعامل بنیادکودک ایران)* روز جهانی کودک، بهانه‌ای برای تکرارِ اهمیتِ تحصیل و تربیت کودکان است  مدیرعامل بنیادکودک ضمن گرامی‌داشت روز کودک، آموزش و تربیت کودکان بااستعداد نیازمند را ارزشمندترین رسالتی دانست که هر…

Page 1 of 3123