اخبار

  • امینی فرد و اخراج؟!

    با سلام و احترام لایق می‌دانم احترام را برای فرد یا افرادی که روا نمی دارند آنرا بر احدی جز براساس منافع، چه حقیرانه بدنبال ناروائی می‌کشانند افرادی که اگر قضاوت مان بنابر حق باشد،…

  • عصر امروز از هیأت های ورزشی برتر ایرانشهر تجلیل شد

    عصر امروز از هیأت های ورزشی برتر ایرانشهر تجلیل شد. نشست کارگروه تخصصی ورزش حوزه مشاوران جوان با حضور معاونت استاندار و داودی فرماندار ویژه شهرستان ایرانشهر، بخشدار مرکزی، رئیس اداره ورزش و امور جوانان،…