۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار
  • شناسه : 1025
  • 18 سپتامبر 2016 - 7:13
  • 30 بازدید
  • ارسال توسط :

آموزش‌زبان‌بلوچی – ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ

اموزش‌زبان‌بلوچی ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ ﺍﻭﺷﺖ ﺀﹺ ﻧﺸﺎﻥ ‏( ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻦ ‏) ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﮑﻮﻥ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﻪﻣﺜﺎﻝ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ: ﮔﻮﺭﻡ ‏(gwarm ‏): ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ. ﮔﻮﺭﻡ ‏(gawram‏) : ﺭﻣﻪ ﯼ ﮔﺎﻭ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ […]

اموزش‌زبان‌بلوچی
ﺩﺭﺱ ﺩﻭﻡ

ﺍﻭﺷﺖ ﺀﹺ ﻧﺸﺎﻥ ‏( ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻦ ‏)
ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺳﺎﮐﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﮑﻮﻥ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﻪﻣﺜﺎﻝ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
ﮔﻮﺭﻡ ‏(gwarm ‏): ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ.
ﮔﻮﺭﻡ ‏(gawram‏) : ﺭﻣﻪ ﯼ ﮔﺎﻭ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻼﻣﺖ ” ﹾ” ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﺣﺮﻑ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻴﻢ :
ﮔﹿﻮﺭﻡ: ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ
ﮔﹷﻮﺭﻡ: ﺭﻣﻪ ﯼ ﮔﺎﻭ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ. ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻴﺶ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ :
ﺑﺘﺮﻭﻧﮏ ‏( petrunk)
ﺩﺭﭼﮏ‏( drachk‏)
ﻣﻮﺗﮏ‏( motk‏)
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ :
ﺑﺘﺮﻭﻧﹿﮏ،ﺩﺭﭼﹿﮏ،ﻣﻮﺗﹿﮏ
ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ :
ﺍﻭﺷﺖ :ﺳﮑﻮﻥ

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

هجده − هشت =