۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار

ابتر و مردان اندیشمندش

ابتر و مردان اندیشمندش نیمه دوم مردادسال جاری همایش ملاکمالان هوت بزرگمرد موسیقی حماسی وراوی بزرگ تاریخ بلوچستان در بندر بلوچستان چابهار برگزارشد.ملاکمالان آینه شفاف تاریخ بلوچ بود که برای زنده نگهداشتن ادبیات شفاهی بلوچ باربسیارسنگینی را تا آخرین لحظه عمرش بردوش کشید. ملاکمالان همانند شهدادشکرملاموسی ملاگلامکادر ملاکادربکش پهلوان بلند همت بلندی رو برای پویایی […]

ابتر و مردان اندیشمندش
نیمه دوم مردادسال جاری همایش ملاکمالان هوت بزرگمرد موسیقی حماسی وراوی بزرگ تاریخ بلوچستان در بندر بلوچستان چابهار برگزارشد.ملاکمالان آینه شفاف تاریخ بلوچ بود که برای زنده نگهداشتن ادبیات شفاهی بلوچ باربسیارسنگینی را تا آخرین لحظه عمرش بردوش کشید.
ملاکمالان همانند شهدادشکرملاموسی ملاگلامکادر ملاکادربکش پهلوان بلند همت بلندی رو برای پویایی جامعه بلوچستان داشته ونقش بسزای آن هنوز مشهود وقابل ستایش است.ملاکمالان همه نقاط بلوچستان سفرنموده ومجالس بزرگمردان بلوچ وبلوچستان را صفاونشاط خاصی بخشیده .ابتر یکی از مشهور مکان های بلوچستان میباشد که درحوزه مرکزی بخش ایرانشهرواقع شده وتحصیل کردگان قدیم که به آنهاملامیگفتند در دامن خویش پرورش داده،می گویند که ملاکمالان برای اجرای برنامه به ابتر دعوت میشه وایشون درجایگاه مخصوص اجرا قرارمیگیردولی قبل از اجرا باصدای رسا به همه حضارخطاب میکندکه ،من یه قطعه شعربلوچی که سوالی در آن نهفته است ابتدا ازشما می پرسم چنانچه کسی توانست معمای مطرح شده روپاسخ داد طبق قول وقرار درخدمت شماخواهم بوددرغیراینصورت زودترازموعدمقرربازخواهم گشت،گویا ملاکمالان یه جورایی خیال میکردند مردم ابتر ازنظرسطح سوادبلوچی وادبیات حدی نرسیده اند که این قفل ادبی رو بازکنندبهرحال آن شب سکوت محضی دردیوان غالب بودتاملاکمالان معما رو مطرح کند.واما معما
“جنتی حوراں لال گشئے یکے
نام گلءایش انت پرمبارکے
پنچ حروف انت نقطه اش یکے
ابجدءکوٹءرابجن ڋکے
هنگامی که سخن ملاکمالان به پایان رسید مردی سخنور سخن سنج وصاحب علم ابتر به نام ملا محمدعظیم زرین روبه کمالان میکند ومیگوید ای کمال اینجا ابتره جواب سوال شما فاطمه است،حالا که چنین شدپس تازمانی که موذن بانگ اذان سرنداده جسله رو ترک نکنین.
آفرین به مام بلوچستان وفرزندان دانایش
محمدرحیم ساسان ،بلوچستان ایرانشهر ابتر
۹۵/۵/۲۳

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

18 − 1 =