۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار

درختچه : گلپرک یا انارشیطان محل رویش : بخش کتیج

 ‌ درمنطقه ای بنام نوگراز (دراگور)ازبخش کتیج شاهد رویش درختی کمیاب بنام انارشیطان هستیم ، ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺗﯿﺮﻩٔ ﭘﯿﭻﺍﻧﺎﺭﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻞﭘﺮﮎ،ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥﻣﯽﺑﺎﺷﺪوﯾﮋﮔﯽﻫﺎﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﺑﯿﻦ۲ ﺗﺎ۱۲ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً […]

 ‌ درمنطقه ای بنام نوگراز (دراگور)ازبخش کتیج شاهد رویش درختی کمیاب بنام انارشیطان هستیم ، ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺗﯿﺮﻩٔ ﭘﯿﭻﺍﻧﺎﺭﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻞﭘﺮﮎ،ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﺳﯿﺎ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺧﺸﮏ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥﻣﯽﺑﺎﺷﺪوﯾﮋﮔﯽﻫﺎﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﺑﯿﻦ۲ ﺗﺎ۱۲ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﮔﻬﺎﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪﺳﺒﺰ ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﻭ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﺻﺎﻑ ﺍﺳﺖ.ﮔﻠﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﯽﺑﻮ ﻭ ﺳﺮﺥ ﺭﻧﮓ ﻭ ﯾﺎ ﺯﺭﺩ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺩﺭﺍﺯﺍﯼ ﺟﺎﻡ ﮔﻠﻬﺎ ۴ ﺗﺎ ۷ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﻬﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ،ﺍﻧﺎﺭ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻳﺎ ﮔﻠﭙﺮﮒ، ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﻱ ﺍﺯﺍﻋﺠﺎﺯ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ، ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﯼﺍﺳﺖ . ﭼﻮﺏ ﺁﻥ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺩﻭﺍﻡﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﺗﻨﻔﮕﻬﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺯ ، ﺍﺑﺰﺍﺭﺁﻻﺕ، ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ، ﺍﺳﺒﺎﺏﺑﺎﺯﯼ بسیارکاربرد دارد ﻭ ﺩﺭ ﺷﺒﻪ ﻗﺎﺭﻩ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖﺯﯾﻨﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ . ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺎﺭ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺧﻮﺍﺹ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ودردرمان بیماری های دیابت و سیفلیس و تصفیه خون موثرواقع میشود ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﺁﻥ برای خوراک دام استفاده می شود.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*

دو × پنج =